RadioKeuze.nl bevatte geen advertenties maar Buma/Stemra heeft besloten hier toch geld voor te gaan vragen. Daarom is vanaf nu deze site helaas niet meer beschikbaar. Contact? info -@- radiokeuze.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op uw website hebben wij muziekgebruik geconstateerd dat beschermd muziekwerk uit het door Buma/Stemra beheerde repertoire is. Voor het gebruik van dit repertoire is toestemming nodig van de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Met een licentie van Buma/Stemra kunt u die toestemming eenvoudig verkrijgen. Wij voorzien u graag van de nodige informatie, zodat u weet welke mogelijkheden de licentie u biedt.

Muziek en het auteursrecht
Met het gebruik van muziek op uw website middels een radioportal biedt u radio- en/of televisie programma’s aan, waar u geen redactionele invloed of verantwoordelijkheid met betrekking tot de aangeboden programma’s/producten op heeft. Uw website is in dit geval niet de bronsite, uw website is een doelsite.

Buma/Stemra maakt onderscheid tussen bronsites en doelsites. De website van de eerste aanbieder wordt de bronsite genoemd. Dit is meestal de maker van de originele R/TV zender. De website van een externe persoon of partij die de R/TV zender opnieuw beschikbaar stelt, wordt een doelsite genoemd.

Het licentietarief is 10% van de relevante inkomsten, wanneer de gebruikte muziekwerken voor 100% deel uitmaken van het Buma/Stemra repertoire. Daarnaast hanteert Buma/Stemra een minimumbedrag, dat afhankelijk is van het aantal door u aangeboden kanalen. De mogelijkheden en de bijbehorende tarieven voor een licentie voor een radioportal vindt u hier (link: http://www.bumastemra.nl/gebruikers/internet/radiotv-muzieklicenties/).

Licentie
Wij zullen u spoedig van een licentie voorzien, zodat u uw gebruikers kunt blijven laten genieten van de door u aangeboden muziek. Om deze overeenkomst op te kunnen stellen hebben wij uw contactgegevens nodig.
Dit zijn:

Deze informatie kunt u per mail sturen naar digital@bumastemra.nl. Heeft u nog vragen? Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 023-799 7858 of per mail via digital@bumastemra.nl.